Hybridrug
vores produkter

Hybridrug

KWS kan se tilbage på mere end 125 år`s forædling inden for rug. Da Ferdinand von Lochow startede rug forædlingen i 1881 i Petkus, Tyskland, og grundlagde firmaet var der nok ingen, som havde forstillet sig, at det skulle blive til det som det er idag. De fantastiske resultater som KWS har opnået ved introduktion af nye højt ydende hybridrugsorter, har gjort firmaet kendt langt ud over tysklands grænser.

KWS har i dag de højestydende hybridrugsorter på markedet, der samtidig har en særdeles god resistens mod angreb af meldrøjersvampen. Resistensen er opnået igennem vedholdende forædlingsarbejde mod sorter med stor pollenproduktion. Sorterne betegnes PollenPlus, og KWS introducerer i dag kun nye hybridrugsorter, hvis de har en god resistens mod meldrøjersvampen. 

Hybridrugarealet har de seneste år været i konstant vækst i Danmark. Det skyldes ikke mindst at flere og flere har set de økonomiske fordele ved at dyrke rug. I Landsforsøgene er der igennem de sidste fire år udført forsøg hvor vinterbyg, vinterhvede, triticale og hybridrug er sammenlignet under ens dyrkningsforhold. I forsøgene giver rug det største udbytte, både i hkg pr. ha og i kr. pr. ha, efter de aktuelle dyrkningsomkostninger er fratrukket.

Figur 1. Forsøg med vintersædsarter. Dyrket på sandjord med forfrugt vinterhvede (Landsforsøgene 2012).
Artsforsøg 2012_vw_291012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Figur 2. Forsøg med vintersædsarter. Dyrket på lerdjord med forfrugt vinterraps (Landsforsøgene 2012).
Artsforsøg 2012_wor_291012

 

Kontaktpersoner i Danmark

Portræt Claus Nymand
Claus Nymand - Regional Manager

Mobil: +45 2321 5974
E-mail: claus.nymand@kws.com

 (1 of 6) god.jpg MortenHaastrup_white_right.jpg
Morten Haastrup - Product Development Manager

Mobil: +45 2155 2885
E-mail: morten.haastrup@kws.com